Vacatures vrijwilligers

 
De grote restauraties aan de VN 4 worden uitbesteed aan ervaren houtwerven.
Het jaarlijkse onderhoud en kleine restauraties worden uitgevoerd door een team
van vrijwilligers. Daartoe zoeken wij ervaren ambachtslieden met kennis van en
belangstelling voor het behoud van traditionele houten schepen zoals:

- scheepstimmerman voor reparaties aan huidgangen, inhouten en rondhouten

- schilder met kennis en ervaring met traditionele verven en kleuren

- ijzerwerker voor vervanging en reparaties aan beslag en andere stalen onderdelen

- dieselmonteur voor het onderhoud van de dieselmotor (Fiat 55 pk)

Verder zoekt de stichting:

- vrijwillliger voor het werven van vrienden, donateurs, sponsorbijdragen en dagtochten/vakantieweken

- vrijwilliger voor het onderhoud van de website

- historicus voor het doen van onderzoek naar de historie van de VN 4, de vissers,
hun leven en werkomstandigheden

- ervaren schippers en bemanning voor het varen van dagtochten en deelname
aan manifestaties en evenementen

De stichting beschikt over een kleine werkplaats in Edam. De meeste werkzaamheden
vinden echter plaats aan boord van de botter op haar ligplaats in Edam t/o Nieuwehaven 23 of op de scheepswerf in Edam of elders.

Voor nadere informatie: Piet Knook, 0622 108 690