1          Naam, adres en RSIN
2          Verkorte doelstelling
3          Bestuur en vrijwilligers
4          Beloningsbeleid
5          Activiteitenverslag
6          Financieel verslag

1.   Naam, adres en RSIN

Stichting tot behoud botter VN4
Nieuwehaven 23
1135 VJ EDAM.

RSIN 005414581

2.   Verkorte doelstelling:

De doelstelling van de stichting is het behoud van de botter VN 4 als varend monument door:
-           restauratie en onderhoud
-           exploitatie van de botter door het varen met betalende passageris
-           het werven van finaciele steun van fondsen, sponsors en particulieren
-           het overdragen van kennis en ervaring door publicaties, tentoonstellingen, en het geven van adviezen

3.   Bestuur en vrijwilligers       

Piet Knook, Edam                             voorzitter/penningmeester/schipper
Rob Nolte, Edam                               secretaris

Sibylle Glas, Edam                           schilderwerkzaamheden/zeilmaat
Carla Nienhuis, Oosthuizen              mastrokje
Bertus bij ‘t Vuur, Edam                    onderhoud touwwerk
Lucy Zom, Amsterdam                      prinswerk en belettering
Stichting Zuijderzeecultuur               diverse hand- en spandiensten
Kees Jonk, Volendam                       timmerwerkzaamheden
Eric van Baar, Purmerend                 schilderwerkzaamheden
Hans Springer, Edam                        bemanning
Frits Beintema, Monnickendam         bemanning
Rob Wijs, Purmerend                        elektrische installaties
Maarten Beemster, Purmerend         zeilen, vallen en schoten
                       
4.   Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in loondienst. De doel van de stichting wordt gerealiseerd
door het bestuur en vrijwilligers. Zij kunnen aanspraak maken op vergoedingen voor werk-
zaamheden en gemaakte onkosten volgens de vrijwillligersregeling van de belastingdienst.
Als wordt afzien van uitbetaling van de vergoeding bestaat de mogelijk de vergoeding als gift
af te trekken waarbij een multiplier van 125% kan worden toegepast.

5. Activiteitenverslag

2014 (download pdf)
2015 (download pdf)
2016 (download pdf)

6. Financieel verslag

2014 (download pdf)
2015 (download pdf)
2016 (download pdf)